card

Өвчтөний шүүгээ

ABS Medical Cabinet


ABS Medical Cabinet

Хэмжээ: 480*480*760мм

АБС материалаар хийгдсэн.

Цэнхэр өнгөтэй тогтвортой загвараар хийгдсэн.

Даах жин: 150кг