card
Фако-машины кассет

Фако-машины кассет

INTREPID Шингэний Удирдлагын Систем 0.9мм

Факоэмульсификацийн аргаар цайрсан болрыг соруулж авахад шингэний удирдлагаар хангах зориулалттай. Мэс заслын явцад нүднээс гадагшилж байгаа болон орж байгаа шингэн нь тэнцүү хэмжээтэй байх ёстой.