card
ХэрэгсэлНүдТорлог-шилэнцэрТорлогийн хий

Торлогийн Хий

ARCEOLE C3F8 Торлогийн хий

Arceole нь торлог бүрхэвчинд тампон хийх зориулалттай пирогенгүй, ариутгасан, нэг удаагийн хий юм.

Хайрцгандаа тариур, канюль, шахаж савласан хийг багтаасан.