card
Гастроэнтерологи

Tri-Ex® Цөсний сувгаас чулуу татагч баллон

Цөсний сувгаас чулуу гарган авахад хэрэглэгдэнэ.