card
Гастроэнтерологи

AcuJect® Дурангийн зүү

Уян дурангаар салструу тарилга хийхэд хэрэглэдэг.