card

Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат - Герман

Бэлэн байхгүй

Дижитал Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат 12 сувагтай

Cardio M  - 12 сувагтай зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат

Cardio M Plus  -  12 сувагтай, Мэдрэгчтэй дэлгэцтэй зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат

Үнийн санал