card

Дотоодын болон олон улсын байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж, оношилгоо эмчилгээний оношлогооны нарийн мэргэжлийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг ханган нийлүүлж ажилладаг ба мэргэжлийн сургалт судалгаанд явуулж, мэргэжлийн зөвлөгөө үйлчилгээг үзүүлнэ.