card

Амьсгалын аппарат

Бэлэн байхгүй

SU:M Цуврал

Ухаалаг амьсгалын аппарат нь эрчимт эмчилгээ, яаралтай тусламжийн хэрэглээнд тохиромжтой. МЕК-ИКС Эрчимт эмчилгээний амьсгалын аппарат СЮ:М цуврал нь бүх насны хүмүүс Том хүнээс-хүүхэд хүртэл хэрэглэхэд тохиромжтой. Бүгд нэг дор байрласан.

Үнийн санал


Яаралтай тусламж

 • Дэвшилтэд пропорционал соленойд технологи (PSOL)
 • Идэвхитэй амьсгалын хавхлага
 • Блок төрлийн пнюматик систем
 • Олон хамгаалалтын систем
 • Хоолой –пистон (өндөр давтамжийн амьсгалуулалт)
 • Хэрэглэхэд ээлтэй хураах цэс болон эргэх товчлуур ба мэдрэгч дэлгэцтэй
 • Тохируулах параметрын ухаалаг тооцоологч
 • Яаралтай тусламжийн эхлэх товчлуур
 • Хурдан тохируулга (Компьютерын программ)

Өндөр нарийвчлалтай хэрэглэгчийн график

 • Тохируулах болон хянагдсан параметрыг нэг дэлгэц дээр үзэх
 • 5 долгион болон график гогцооны тасралтгүй дэлгэц
 • Дэлгэрэнгүй дохиоллын хяналт
 • График болон хандлагын 72 цагийн эргэн үзэх
 • 12.1 инчийн мэдрэгч LCD дэлгэц
 • Амьсгал тасалдах тохиолдолд дахин сануулах
 • Гар /автомат ууршуулагч
 • Уушигны механик функц-дагах, эсэргүүцэх болон Авто  PEEP
 • Макс /инвасив бус амьсгал
 • Атмосфер болон температурын хэмжилт
 • Засвар үйлчилгээ, системийн хяналт, хяналтын өвөрмөц программ

Яаралтай тусламж 2

Хандлагын горим нь өвтөний статусын тоон үзүүлэлт, график зэргийн хамгийн сүүлийн бичлэгийг тасралтгүй харуулдаг. Курсороор өгөгдөл дахин харах, хянах зэргийг 72 цагийн дотор гүйцэтгэх боломжтой. Хандлагын функц нь 11 хүртлэх параметрыг бичих ба эзэлхүүн, даралт, урсгал зэргийг сонголттойгоор 1/10/30/60 амьсгалаар харах боломжтой.

 

 

tBiLEVEL (Албадмал бус хиймэл амьсгал)

tBiLEVEL нь өвчтөнд хязгаарлалтгүй албадмал бус амьсгалах боломжийг олгодог. Даралтын удирдлагатай амьсгалах явц юм. Түвшин бүр дээр тухайн хүний урьдчилан тогтоож өгсөн хугацаатай хамт өгсөн хоёр даралтын түвшин юм. Албадмал бус амьсгалын чармайлтыг даралтын дэмжлэгээр дэмжиж болдог.

tBiLEVEL горимд, хиймэл амьсгалын горимд шилждэг хоёр даралтын түвшинд ашигладаш бөгөөд этгээр 2 түвшингийн аль алинд нь өвчтөн нь албадмал бус байдлаар амьсгалах боломжтой байна.

tBiLEVEL нь үндсэндээ хиймэл амьсгалын удирдлагатай горим байдаг учраас Амьсгал тасалдалтын дохиолол болон нөөцийн хиймэл амьсгал байхгүй. Мөн түүнчлэн амьсгал гаргалтын минутын эзэлхүүний дээд, доод дохиоллын хязгаарлалтыг тогтоож өгөх нь маш чухал ач холбогдолтой.

tBiLEVEL мөчлөг бүрийг бие даасан мөчлөг гэж үздэг бөгөөд ихэнх хэмжигдсэн утгууд нь Bi-Vent –ийн мөчлөг бүрд шинэчлэгдэж байдаг. Өөрөөр хэлбэл, минутын эзэлхүүн, амьсгалын давтамж, дундаж даралт болон амьсгалын төгсгөлийн даралт гэх мэт. Үүнтэй уялдаатайгаар хоорондоо холбоотой дохиоллуудыг мөн түүнчлэн Bi-Vent-ийн мөчлөг бүрд зориулан боловсруулж өгдөг.

 

Автомат горим нь хиймэл амьсгалын аппаратанд өвчтөний өөрчлөгдсөн байгаа амьсгалын хүчин чадалд дасан зохицох боломжыг олгодог. Өвтчтөн –хиймэл амьсгалын аппарат хоёрын харилцан үйлчлэлд боломж олгон удирдлагат болон дэмжлэгт горимуудын хооронд автоматаар шилжих хослолыг санал болгодог.

Өвчтөн амьсгал авах чармайлт гаргах үед хиймэл амьсгалын аппарат тэр даруйд хиймэл амьсгалын дэмжлэг горимд сэлгэн шилждэг. Хэрэв өвчтөн амьсгал авах ямар нэгэн чармайлт гаргаагүй байгаа үед хиймэл амьсгалын аппарат удирдлагат горимд буцаж шилжин удирдлагат амьсгалыг нийлүүлэх болно.

Хиймэл амьсгалын аппарат нь удирдлагын горим дээр ажиллаж эхлэх бөгөөд Эзэлхүүний Удирдлагатай, PRVC эсвэл Даралтын Удирдлагатай горимын дагуу ажиллана. Хэрэв өвчтөн амьсгал авах триггерийн тохиолдолд хиймэл амьсгалын аппарат өвчтөний амьсгалын хөтлүүрийг дэмжихийн тулд дэмжлэгт горимд шилжих болно.

Дэвшилтэт тохиргоог хэтрүүлэх буюу өвчтөний хангалттай чармайлт байхгүйгээр триггерийн завсарлалтын хязгаарыг гарааг тохируулж өгөх нь дараах асуудлыг үүсгэнэ.

Хиймэл амьсгалын аппарат анхнаасаа динамик триггерийн засварлагын хягаарт дасан зохицдог. Энэ нь албадмал бус триггерт амьсгалж өвчтөний хувьд, урьдчилан тогтоож өгсөн триггерийн завсарлагын хязгаарт хүртэл триггерийн завсарлагын хязгаарт нь амжилттай өсгөх болно.