card

Нярайн фото эмчилгээний гэрэл

Бэлэн байхгүй

BT-400

Үнийн санал


Ургийн монитор

Гэрлийн үүсгүүр

 

Цэс

Төрөл:

Цэнхэр LED /8ш/

Жигд эрчим түгээх

Долгионы урт:

450 – 465нм

Эрчимжилт: 40 см-д

Нам: 20 – 35 µW/cm2

Өндөр: 35 - 55µW/cm2

Эрчмийн хэлбэлзэл:

+/-10%/6 цагаас дээш/

 

Нөлөөлөх гадаргуу: 

40 х 20 см

Хугацаа хэмжигч: 30 мин  - 999цаг/30 мин

LED гэрлийн хугацаа:

100,000 цаг

Ажиллагаа, нийт хэрэглээний цаг

Дэлгэц: 2.4” TFT өнгөт LCD

 

 

Хүчдэл: оролт: 100 – 240В(50/60Гц)

Цахилгаан хэрэглээ: 70Вт

 

Стандарж иж бүрдэл: тэжээлийн утас – 1ш

Нүдний хамгаалалт: 2ш

Гарын авлага: 1ш

 

 

Нэмэлтээр: тэргэнцэр

 

 

Физик тодорхойлолт:

 

 

Хэмжээ:

 

 

Үндсэн төхөөрөмж:

340 x 210 x 75 мм

Жин: үндсэн төх: 3.6 кг

Тэргэнцэр:

326 х 276 х 96мм

Тэргэнцэр: 8.4 кг

Ажиллагааны орчин:

 

 

Ажиллагааны темп:

Чийгшил:

10 - 40°С

5 - 85°

Хадгалах темп: -20°С - 60°С

Хадгалах чийгшил: 0  - 95%