card
Нэг удаагийн хутга

Нэг удаагийн хутга

1.8мм-ээс 3.4 мм хүртэлх хэмжээтэй үндсэн зүсэлт хийх зориулалттай хутга  
1.0мм-ээс 1.5 мм хүртэлх хэмжээтэй хажуугийн зүсэлт хийх зориулалттай хутга
2.3мм хэмжээтэй кресценц хутга
15, 22.5, 30, 45 градусын налуутай хутга