card
Нэг удаагинй иж бүрдэл

Нэг удаагийн иж бүрдэл

Constellation® Vision System

Витректомын машины нэг удаагийн иж бүрэн хэрэгсэл

  • Торлог-шилэнцэрийн мэс засалд шаардлагатай нэг удаагийн хэрэгслүүдийг багтаасан.

Хэмжээ: 20G, 23G, 25G, +25G, +27G

Энэхүү иж бүрэн багцад доорх хэрэгслүүд багтана:

  • Витректомын проб
  • Кассет/Шингэний уут
  • EDGEPLUS Трокар/Канюлийн иж бүрдэл
  • 4мм-ийн тариурын канюль
  • Эндоиллюминатор буюу гэрэлтүүлэгч
  • Туслах сорох хоолой
  • Гуурсны иж бүрдэл
  • 3 замтай крант
  • 20 гр тариур