card
Аортын хавхлага

Аортын Хавхлага

Portico™  Аортын транскатетер хавхлага


Аортын Хавхлага

St.Jude Medical хамгийн анхны аортын транскатетер хавхлага

  • Portico™Хавхлага өөрөө тэлэгдэн, хумигддаг байрлалаа дахин өөрчлөх, оновчтой байрлалд байрлуулах боломжтой.
  • Хавхлага тэлэхээс сэргийлэн хавхлагны доод хэсэгт стент суурилуулж өгсөн.
  • Стентний хоорондын зай том учир хавхлагны ойр орчимд шохойжилт үүсэх эрсдэлийг бууруулсан
  • Хавтас, ханцуйвч нь үхэр, гахайн эдээр хийгдсэн LINX™ шохойжилтын эсрэг эмчилгээтэй.