card
Зүүн тосгуурын чих бөглөх шүхэр

Зүүн Тосгуурын Чих Бөглөх Шүхэр

Left Atrium Appendage  Occlusion Amplatzer буюу зүүн тосгуурын чих бөглөх шүхэр


Зүүн Тосгуурын Чих Бөглөх Шүхэр

Тосгуурын фибриляци нь ишемийн шигдээсийн гол хүчин зүйл гэж үздэг бөгөөд сүүлийн жилүүдэд хийгдсэн судалгаагаар судсан дотуур шүхэр оруулан зүүн тосгуурын чихийг бөглөх нь тосгуурын фибриляцтай холбоотой тромбоз үүсэх эрсдлийг буурулдаг болохыг нотолсон.

  • Суулгасан шүхэрийг дахин оновчтой байрлалд байрлуулах боломжтой
  • Нитинол болон нэхмэл полиэстр материал төхөөрөмжийг бүрэн бүрхэж эд ургах явцыг түргэсгэсэн.