card
Пейсмакер

Пейсмакер

Зүрхний хэм алдагдал засах пейсмакер


Пейсмакер

  • Бүтэн биеийн MRI- хийхэд хориггүй
  • Цээжний хөндийд суурилах баттерейны хэмжээ багассан.
  • Ашиглалтын хугацаа бусад төхөөрөмжүүдтэй харьцуулхад өндөр, үйлдвэрээс баталгаа олгодог.
  • Төхөөрөмж суулгасан өвчтнүүдийн бүхий л амьдралынх нь туршид хамгийн оновчтой эмчилгээгээр хангаж өгөх зорилгоор бүрэн автоматжуулалт (тосгуур болон ховдлын ) Ventricular Intrinsic Preference -VIP™ технологи, AF Suppresion™алгоритм Sense Ability™ технологи зэрэг шинэ функцүүдийн иж бүрдлийг бий болгосон.
  • Тосгуурын тахиаритмияг илрүүлэх зориулалттай програмчлагддаг AT/AF дохиололттой цорын ганц зүрхний стимулятор юм.