card
ХэрэгсэлЗүрх судасДефибрилятор

Дефибриллятор

Зүрхний ресинхронизаци эмчилгээний дефибриллятор


Дефибриллятор

  • Жижиг боломжит хэмжээст
  • 36J энерги дамжуулна
  • MRI-д хориггүй
  • Үрэлт үүсгэхээс сэргийлсэн паралин бүрээстэй