card
ХэрэгсэлГастроэнтерологи

The Web® Хоёр хөндийтэй чулуу татагч тор

Цөсний чулуу болон гадны биет гарган авахад хэрэглэнэ.