card
ХэрэгсэлУрологи

Бөөрний Артерийн Даралт Буулгах Эмчилгээ

EnligHTN™

Бөөрний артерийн даралт буулгах денерваци эмчилгээ


Бөөрний Артерийн Даралт Буулгах Эмчилгээ

EngliHTN™ систем нь олон электродын катетерээр радио давтамж дамжуулан бөөрний артерийн симпатик нервийг түлж таслан цусны даралтыг бууруулдаг.

Абляци хийх катетерийн үзүүрт 4 электродыг диагональ түвшинд байрлуулан маш богино хугацаанд нэг түлэлтээр олон газрын симпатик нервийн холбоосыг таслах боломжтой. Эмчилгээний нийт хугацаа 360 секунд, нэг түлэлтийн хугацаа 90 секунд.